ترجمه Whisk Broom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهوت‌ پاك‌ كن‌. می باشد

Whisk Broom به چه معناست و Whisk Broom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whisk Broom

ماهوت‌ پاك‌ كن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماهوت‌ پاك‌ كن‌., ترجمه ماهوت‌ پاك‌ كن‌., کلمات شبیه ماهوت‌ پاك‌ كن‌.
دانلود فایل ها