ترجمه Whisky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yeksihw) ويسكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مثل‌ ويسكي‌ , در فارسی : ويسكي‌ خوردن‌.

Whisky به چه معناست و Whisky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whisky

(yeksihw) ويسكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yeksihw) ويسكي‌, ترجمه (yeksihw) ويسكي‌, کلمات شبیه (yeksihw) ويسكي‌ , مثل‌ ويسكي‌ به لاتین , ويسكي‌ خوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها