ترجمه White در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفيدي‌ , در فارسی : سپيده‌ , به فارسی : سفيد شدن‌ , سایر ترجمه ها : سفيد كردن‌.

White به چه معناست و White یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به White

سفيد به خارجی , ریشه انگلیسی سفيد, ترجمه سفيد, کلمات شبیه سفيد , سفيدي‌ به لاتین , سپيده‌ به لاتین , سفيد شدن‌ خارجی , سفيد كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها