ترجمه White Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ سفيدي‌ كه‌ براي‌ تمايز و تشخيص‌ بكار رود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مثل‌

White Line به چه معناست و White Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به White Line

خط‌ سفيدي‌ كه‌ براي‌ تمايز و تشخيص‌ بكار رود به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ سفيدي‌ كه‌ براي‌ تمايز و تشخيص‌ بكار رود, ترجمه خط‌ سفيدي‌ كه‌ براي‌ تمايز و تشخيص‌ بكار رود, کلمات شبیه خط‌ سفيدي‌ كه‌ براي‌ تمايز و تشخيص‌ بكار رود , (مثل‌ به لاتین
دانلود فایل ها