ترجمه Whited در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌بد باط‌ن‌ و خوش‌ ظ‌اهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيز گرانبها.

Whited به چه معناست و Whited یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whited

ادم‌بد باط‌ن‌ و خوش‌ ظ‌اهر به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌بد باط‌ن‌ و خوش‌ ظ‌اهر, ترجمه ادم‌بد باط‌ن‌ و خوش‌ ظ‌اهر, کلمات شبیه ادم‌بد باط‌ن‌ و خوش‌ ظ‌اهر , چيز گرانبها. به لاتین
دانلود فایل ها