ترجمه Whitmonday در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيسي‌. می باشد

Whitmonday به چه معناست و Whitmonday یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whitmonday

عيسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عيسي‌., ترجمه عيسي‌., کلمات شبیه عيسي‌.
دانلود فایل ها