ترجمه Whitsun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيد نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ عيسي‌ (پنجاهمين‌ روز می باشد

Whitsun به چه معناست و Whitsun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whitsun

عيد نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ عيسي‌ (پنجاهمين‌ روز به خارجی , ریشه انگلیسی عيد نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ عيسي‌ (پنجاهمين‌ روز, ترجمه عيد نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ عيسي‌ (پنجاهمين‌ روز, کلمات شبیه عيد نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ عيسي‌ (پنجاهمين‌ روز
دانلود فایل ها