ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whizbang به فارسی

ترجمه Whizbang در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عالي‌ , در فارسی : ممتاز خارق‌

Whizbang به چه معناست و Whizbang یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whizbang

(gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار به خارجی , ریشه انگلیسی (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار, ترجمه (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار, کلمات شبیه (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار , عالي‌ به لاتین , ممتاز خارق‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: