ترجمه Whodunit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داستان‌ پليسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فيلم‌پليسي‌ , در فارسی : رمان‌پليسي‌.

Whodunit به چه معناست و Whodunit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whodunit

داستان‌ پليسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داستان‌ پليسي‌, ترجمه داستان‌ پليسي‌, کلمات شبیه داستان‌ پليسي‌ , فيلم‌پليسي‌ به لاتین , رمان‌پليسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها