ترجمه Whomp Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسرعت‌ تهيه‌كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قيام‌كردن‌ , در فارسی : برانگيختن‌ , به فارسی : بهم‌انداختن‌.

Whomp Up به چه معناست و Whomp Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whomp Up

بسرعت‌ تهيه‌كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بسرعت‌ تهيه‌كردن‌, ترجمه بسرعت‌ تهيه‌كردن‌, کلمات شبیه بسرعت‌ تهيه‌كردن‌ , قيام‌كردن‌ به لاتین , برانگيختن‌ به لاتین , بهم‌انداختن‌. خارجی
دانلود فایل ها