ترجمه Whomso در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ مفعولي‌ osohw) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهر كسيكه‌ , در فارسی : هركس‌ كه‌.

Whomso به چه معناست و Whomso یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whomso

(صورت‌ مفعولي‌ osohw) به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ مفعولي‌ osohw), ترجمه (صورت‌ مفعولي‌ osohw), کلمات شبیه (صورت‌ مفعولي‌ osohw) , بهر كسيكه‌ به لاتین , هركس‌ كه‌. به لاتین
دانلود فایل ها