ترجمه Whoopla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (alpooh) جنجال‌ و سر و صدا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عياشي‌ و شادي‌ پر سر و

Whoopla به چه معناست و Whoopla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whoopla

(alpooh) جنجال‌ و سر و صدا به خارجی , ریشه انگلیسی (alpooh) جنجال‌ و سر و صدا, ترجمه (alpooh) جنجال‌ و سر و صدا, کلمات شبیه (alpooh) جنجال‌ و سر و صدا , عياشي‌ و شادي‌ پر سر و به لاتین
دانلود فایل ها