ترجمه Whoreson در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرزند فاحشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حرامزاده‌.

Whoreson به چه معناست و Whoreson یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whoreson

فرزند فاحشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرزند فاحشه‌, ترجمه فرزند فاحشه‌, کلمات شبیه فرزند فاحشه‌ , حرامزاده‌. به لاتین
دانلود فایل ها