ترجمه Wicked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرير , در فارسی : بدكار , به فارسی : تبه‌كار , سایر ترجمه ها : گناهكار بد خو , بدجنس‌

Wicked به چه معناست و Wicked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wicked

نابكار به خارجی , ریشه انگلیسی نابكار, ترجمه نابكار, کلمات شبیه نابكار , شرير به لاتین , بدكار به لاتین , تبه‌كار خارجی , گناهكار در زبان , بد خوانگلیسی , بدجنس‌
دانلود فایل ها