خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61173 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('61173','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61173 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wicked به فارسی

ترجمه Wicked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرير , در فارسی : بدكار , به فارسی : تبه‌كار , سایر ترجمه ها : گناهكار بد خو , بدجنس‌

Wicked به چه معناست و Wicked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wicked

نابكار به خارجی , ریشه انگلیسی نابكار, ترجمه نابكار, کلمات شبیه نابكار , شرير به لاتین , بدكار به لاتین , تبه‌كار خارجی , گناهكار در زبان , بد خوانگلیسی , بدجنس‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: