خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61176 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('61176','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61176 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wickerwork به فارسی

ترجمه Wickerwork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساخته‌شده‌ از تركه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبدسازي‌ , در فارسی : حصيرسازي‌.

Wickerwork به چه معناست و Wickerwork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wickerwork

ساخته‌شده‌ از تركه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساخته‌شده‌ از تركه‌, ترجمه ساخته‌شده‌ از تركه‌, کلمات شبیه ساخته‌شده‌ از تركه‌ , سبدسازي‌ به لاتین , حصيرسازي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: