ترجمه Wickerwork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساخته‌شده‌ از تركه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبدسازي‌ , در فارسی : حصيرسازي‌.

Wickerwork به چه معناست و Wickerwork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wickerwork

ساخته‌شده‌ از تركه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساخته‌شده‌ از تركه‌, ترجمه ساخته‌شده‌ از تركه‌, کلمات شبیه ساخته‌شده‌ از تركه‌ , سبدسازي‌ به لاتین , حصيرسازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها