ترجمه Wide Angle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گسترش‌. می باشد

Wide Angle به چه معناست و Wide Angle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wide Angle

گسترش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گسترش‌., ترجمه گسترش‌., کلمات شبیه گسترش‌.
دانلود فایل ها