ترجمه Wide Awake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرحال‌. می باشد

Wide Awake به چه معناست و Wide Awake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wide Awake

سرحال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرحال‌., ترجمه سرحال‌., کلمات شبیه سرحال‌.
دانلود فایل ها