ترجمه Widish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبتا وسيع‌. می باشد

Widish به چه معناست و Widish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Widish

نسبتا وسيع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نسبتا وسيع‌., ترجمه نسبتا وسيع‌., کلمات شبیه نسبتا وسيع‌.
دانلود فایل ها