ترجمه Wifely در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخور زنان‌ , در فارسی : مثل‌ زوجه‌ , به فارسی : داراي‌ نگاه‌زنانه‌.

Wifely به چه معناست و Wifely یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wifely

زنانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنانه‌, ترجمه زنانه‌, کلمات شبیه زنانه‌ , درخور زنان‌ به لاتین , مثل‌ زوجه‌ به لاتین , داراي‌ نگاه‌زنانه‌. خارجی
دانلود فایل ها