ترجمه Wiggler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علي‌ ورجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبنده‌.

Wiggler به چه معناست و Wiggler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wiggler

علي‌ ورجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علي‌ ورجه‌, ترجمه علي‌ ورجه‌, کلمات شبیه علي‌ ورجه‌ , جنبنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها