ترجمه Foundry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارخانه‌ گداز فلز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارخانه‌ ذوب‌ فلز , در فارسی : چدن‌ ريزي‌

Foundry به چه معناست و Foundry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foundry

كارخانه‌ گداز فلز به خارجی , ریشه انگلیسی كارخانه‌ گداز فلز, ترجمه كارخانه‌ گداز فلز, کلمات شبیه كارخانه‌ گداز فلز , كارخانه‌ ذوب‌ فلز به لاتین , چدن‌ ريزي‌ به لاتین
دانلود فایل ها