ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foundry به فارسی

ترجمه Foundry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارخانه‌ گداز فلز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارخانه‌ ذوب‌ فلز , در فارسی : چدن‌ ريزي‌

Foundry به چه معناست و Foundry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foundry

كارخانه‌ گداز فلز به خارجی , ریشه انگلیسی كارخانه‌ گداز فلز, ترجمه كارخانه‌ گداز فلز, کلمات شبیه كارخانه‌ گداز فلز , كارخانه‌ ذوب‌ فلز به لاتین , چدن‌ ريزي‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: