ترجمه Franchise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حق‌ راي‌ دادن‌. می باشد

Franchise به چه معناست و Franchise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Franchise

حق‌ راي‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حق‌ راي‌ دادن‌., ترجمه حق‌ راي‌ دادن‌., کلمات شبیه حق‌ راي‌ دادن‌.
دانلود فایل ها