ترجمه Freight Car در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واگن‌ باري‌. می باشد

Freight Car به چه معناست و Freight Car یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freight Car

واگن‌ باري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واگن‌ باري‌., ترجمه واگن‌ باري‌., کلمات شبیه واگن‌ باري‌.
دانلود فایل ها