ترجمه French در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرانسوي‌ كردن‌. می باشد

French به چه معناست و French یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به French

فرانسوي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرانسوي‌ كردن‌., ترجمه فرانسوي‌ كردن‌., کلمات شبیه فرانسوي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها