ترجمه Frog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرفتن‌. می باشد

Frog به چه معناست و Frog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frog

گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گرفتن‌., ترجمه گرفتن‌., کلمات شبیه گرفتن‌.
دانلود فایل ها