ترجمه Frontlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشاني‌ بند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاكل‌ , در فارسی : پيشاني‌ اسب‌ وغيره‌.

Frontlet به چه معناست و Frontlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frontlet

پيشاني‌ بند به خارجی , ریشه انگلیسی پيشاني‌ بند, ترجمه پيشاني‌ بند, کلمات شبیه پيشاني‌ بند , كاكل‌ به لاتین , پيشاني‌ اسب‌ وغيره‌. به لاتین
دانلود فایل ها