خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21657 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21657','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21657 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fuchsia به فارسی

ترجمه Fuchsia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گل‌ گوشواره‌ , در فارسی : فوكسيه‌.

Fuchsia به چه معناست و Fuchsia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fuchsia

(گ‌.ش‌.) گل‌ اويز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز , گل‌ گوشواره‌ به لاتین , فوكسيه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: