ترجمه Fuchsia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گل‌ گوشواره‌ , در فارسی : فوكسيه‌.

Fuchsia به چه معناست و Fuchsia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fuchsia

(گ‌.ش‌.) گل‌ اويز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز , گل‌ گوشواره‌ به لاتین , فوكسيه‌. به لاتین
دانلود فایل ها