ترجمه Fumigate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخاردادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دود دادن‌ , در فارسی : ضد عفوني‌ كردن‌.

Fumigate به چه معناست و Fumigate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fumigate

بخاردادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخاردادن‌, ترجمه بخاردادن‌, کلمات شبیه بخاردادن‌ , دود دادن‌ به لاتین , ضد عفوني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها