ترجمه Gabled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌). می باشد

Gabled به چه معناست و Gabled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gabled

داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌). به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌)., ترجمه داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌)., کلمات شبیه داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌).
دانلود فایل ها