ترجمه Gallium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) گاليوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علامت‌ aG ميباشد.

Gallium به چه معناست و Gallium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gallium

(ش‌.) گاليوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) گاليوم‌, ترجمه (ش‌.) گاليوم‌, کلمات شبیه (ش‌.) گاليوم‌ , علامت‌ aG ميباشد. به لاتین
دانلود فایل ها