ترجمه Gantelope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (epoltnag می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : teltnuag) دستكش‌ بلند , در فارسی : باند براي‌ دست‌

Gantelope به چه معناست و Gantelope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gantelope

(epoltnag به خارجی , ریشه انگلیسی (epoltnag, ترجمه (epoltnag, کلمات شبیه (epoltnag , teltnuag) دستكش‌ بلند به لاتین , باند براي‌ دست‌ به لاتین
دانلود فایل ها