خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22202 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22202','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22202 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gantelope به فارسی

ترجمه Gantelope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (epoltnag می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : teltnuag) دستكش‌ بلند , در فارسی : باند براي‌ دست‌

Gantelope به چه معناست و Gantelope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gantelope

(epoltnag به خارجی , ریشه انگلیسی (epoltnag, ترجمه (epoltnag, کلمات شبیه (epoltnag , teltnuag) دستكش‌ بلند به لاتین , باند براي‌ دست‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: