ترجمه Generative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسلي‌.

Generative به چه معناست و Generative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Generative

توليدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توليدي‌, ترجمه توليدي‌, کلمات شبیه توليدي‌ , نسلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها