ترجمه Geomorphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مانند كره‌زمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ بزمين‌ , در فارسی : زميني‌.

Geomorphic به چه معناست و Geomorphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geomorphic

مانند كره‌زمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مانند كره‌زمين‌, ترجمه مانند كره‌زمين‌, کلمات شبیه مانند كره‌زمين‌ , شبيه‌ بزمين‌ به لاتین , زميني‌. به لاتین
دانلود فایل ها