ترجمه Get On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذراندن‌. می باشد

Get On به چه معناست و Get On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get On

گذراندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گذراندن‌., ترجمه گذراندن‌., کلمات شبیه گذراندن‌.
دانلود فایل ها