ترجمه Ghastly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هولناك‌ , در فارسی : مخوف‌ , به فارسی : شوم‌ , سایر ترجمه ها : رنگ‌ پريده‌.

Ghastly به چه معناست و Ghastly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ghastly

ترسناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسناك‌, ترجمه ترسناك‌, کلمات شبیه ترسناك‌ , هولناك‌ به لاتین , مخوف‌ به لاتین , شوم‌ خارجی , رنگ‌ پريده‌. در زبان
دانلود فایل ها