خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22760 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22760','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22760 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ghastly به فارسی

ترجمه Ghastly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هولناك‌ , در فارسی : مخوف‌ , به فارسی : شوم‌ , سایر ترجمه ها : رنگ‌ پريده‌.

Ghastly به چه معناست و Ghastly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ghastly

ترسناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسناك‌, ترجمه ترسناك‌, کلمات شبیه ترسناك‌ , هولناك‌ به لاتین , مخوف‌ به لاتین , شوم‌ خارجی , رنگ‌ پريده‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: