ترجمه Gold Digger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوينده‌ ط‌لا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زني‌ كه‌ با افسون‌ هاي‌ زنانه‌ مردان‌ را تيغ‌

Gold Digger به چه معناست و Gold Digger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gold Digger

جوينده‌ ط‌لا به خارجی , ریشه انگلیسی جوينده‌ ط‌لا, ترجمه جوينده‌ ط‌لا, کلمات شبیه جوينده‌ ط‌لا , زني‌ كه‌ با افسون‌ هاي‌ زنانه‌ مردان‌ را تيغ‌ به لاتین
دانلود فایل ها