ترجمه Gonocyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلول‌ توليد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلول‌ جنسي‌.

Gonocyte به چه معناست و Gonocyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gonocyte

سلول‌ توليد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سلول‌ توليد كننده‌, ترجمه سلول‌ توليد كننده‌, کلمات شبیه سلول‌ توليد كننده‌ , سلول‌ جنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها