خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23323 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23323','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23323 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gonocyte به فارسی

ترجمه Gonocyte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلول‌ توليد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلول‌ جنسي‌.

Gonocyte به چه معناست و Gonocyte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gonocyte

سلول‌ توليد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سلول‌ توليد كننده‌, ترجمه سلول‌ توليد كننده‌, کلمات شبیه سلول‌ توليد كننده‌ , سلول‌ جنسي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: