ترجمه، معنی و ریشه کلمه Good Natured به فارسی

ترجمه Good Natured در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهربان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملايم‌ , در فارسی : خوش‌ ط‌ينت‌.

Good Natured به چه معناست و Good Natured یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Good Natured

مهربان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهربان‌, ترجمه مهربان‌, کلمات شبیه مهربان‌ , ملايم‌ به لاتین , خوش‌ ط‌ينت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: