ترجمه Good Natured در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهربان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملايم‌ , در فارسی : خوش‌ ط‌ينت‌.

Good Natured به چه معناست و Good Natured یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Good Natured

مهربان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهربان‌, ترجمه مهربان‌, کلمات شبیه مهربان‌ , ملايم‌ به لاتین , خوش‌ ط‌ينت‌. به لاتین
دانلود فایل ها