ترجمه Government در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دولت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حكومت‌ , در فارسی : فرمانداري‌ , به فارسی : ط‌رز حكومت‌ هيئت‌ دولت‌ , سایر ترجمه ها : عقل‌

Government به چه معناست و Government یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Government

دولت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دولت‌, ترجمه دولت‌, کلمات شبیه دولت‌ , حكومت‌ به لاتین , فرمانداري‌ به لاتین , ط‌رز حكومت‌ هيئت‌ دولت‌ خارجی , عقل‌ در زبان
دانلود فایل ها