ترجمه Greensick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبتلا به‌

Greensick به چه معناست و Greensick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Greensick

(ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌, ترجمه (ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌ , مبتلا به‌ به لاتین
دانلود فایل ها