ترجمه Grey Friar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌. می باشد

Grey Friar به چه معناست و Grey Friar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grey Friar

عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌., ترجمه عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌., کلمات شبیه عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌.
دانلود فایل ها