ترجمه Grig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اميد كردن‌. می باشد

Grig به چه معناست و Grig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grig

اميد كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اميد كردن‌., ترجمه اميد كردن‌., کلمات شبیه اميد كردن‌.
دانلود فایل ها