ترجمه Gunnery Sergeant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌). می باشد

Gunnery Sergeant به چه معناست و Gunnery Sergeant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gunnery Sergeant

گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌)., ترجمه گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌)., کلمات شبیه گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌).
دانلود فایل ها