ترجمه Gymnastic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ژيمناستيك‌. می باشد

Gymnastic به چه معناست و Gymnastic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gymnastic

ژيمناستيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ژيمناستيك‌., ترجمه ژيمناستيك‌., کلمات شبیه ژيمناستيك‌.
دانلود فایل ها