ترجمه Habergeon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوشن‌ بي‌ استين‌. می باشد

Habergeon به چه معناست و Habergeon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habergeon

جوشن‌ بي‌ استين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جوشن‌ بي‌ استين‌., ترجمه جوشن‌ بي‌ استين‌., کلمات شبیه جوشن‌ بي‌ استين‌.
دانلود فایل ها