ترجمه Half Hour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ ساعت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : 03 دقيقه‌.

Half Hour به چه معناست و Half Hour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Half Hour

نيم‌ ساعت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ ساعت‌, ترجمه نيم‌ ساعت‌, کلمات شبیه نيم‌ ساعت‌ , 03 دقيقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها