خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24655 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24655','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24655 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hard Shell به فارسی

ترجمه Hard Shell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخت‌ پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاسه‌ دار , در فارسی : (مج.) سخت‌ , به فارسی : متعصب‌.

Hard Shell به چه معناست و Hard Shell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Shell

سخت‌ پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخت‌ پوست‌, ترجمه سخت‌ پوست‌, کلمات شبیه سخت‌ پوست‌ , كاسه‌ دار به لاتین , (مج.) سخت‌ به لاتین , متعصب‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: