خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24710 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24710','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24710 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Harness به فارسی

ترجمه Harness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افسار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دهنه‌ , در فارسی : تاركش‌ , به فارسی : اشياء , سایر ترجمه ها : تهيه‌ كردن‌ افسار زدن‌

Harness به چه معناست و Harness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harness

افسار به خارجی , ریشه انگلیسی افسار, ترجمه افسار, کلمات شبیه افسار , دهنه‌ به لاتین , تاركش‌ به لاتین , اشياء خارجی , تهيه‌ كردن‌ در زبان , افسار زدن‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: