ترجمه Hawaiian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ هاوايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ هاوايي‌.

Hawaiian به چه معناست و Hawaiian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hawaiian

اهل‌ هاوايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ هاوايي‌, ترجمه اهل‌ هاوايي‌, کلمات شبیه اهل‌ هاوايي‌ , مربوط‌ به‌ هاوايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها