ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hecatomb به فارسی

ترجمه Hecatomb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرباني‌ همگاني‌.

Hecatomb به چه معناست و Hecatomb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hecatomb

(يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو به خارجی , ریشه انگلیسی (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو, ترجمه (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو, کلمات شبیه (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو , قرباني‌ همگاني‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: