ترجمه Hecatomb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرباني‌ همگاني‌.

Hecatomb به چه معناست و Hecatomb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hecatomb

(يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو به خارجی , ریشه انگلیسی (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو, ترجمه (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو, کلمات شبیه (يونان‌ باستان‌) قرباني‌ صد گاو , قرباني‌ همگاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها